Realizacje

[qode_elements_holder number_of_columns=”one_column”][qode_elements_holder_item item_padding=”0 22px 0px 46px” advanced_animations=”no” item_padding_600_768=”0 2px 0px 2px” item_padding_480_600=”0 2px 0px 2px” item_padding_480=”0 2px 100px 2px”]
[/qode_elements_holder_item][/qode_elements_holder]

Cechy osobowości

Każdy z nas jest inny, rodzimy się wyposażeni w unikalne cechy osobowości – wrodzone predyspozycje. W trakcie naszego rozwoju, edukacji, aktywności zawodowej i relacji międzyludzkich, cechy te ulegają zmianie, degradacji bądź ewolucji. Jest jednak pula cech, które pozostają niezmienne i to one przede wszystkim tak mocno rzutują na naszą efektywność zawodową. Aby móc rozwijać wrodzone cechy osobowości bądź kompensować pewne braki poprzez umiejętności, konieczna jest świadomość własnych talentów wynikających z osobowości.

Nasze talenty – mocne strony osobowości

Warto dookreślić czym są talenty w kontekście osobowości i jaki wpływ mają na nasz rozwój zawodowy. Przyjmijmy rozumienie talentu jako wrodzonej predyspozycji wynikającej z osobowości, która ułatwia i przyspiesza nabywanie kompetencji. Należy jednak podkreślić, że wielu sytuacjach nasze talenty stanowią również zagrożenie. Dlatego kluczowy jest punkt odniesienia, którym w biznesie powinien być cel i kluczowe zadania stanowiskowe. Przykładowo, osoba, która jest „urodzonym liderem” i wykazuje umiejętności przywódcze, z trudem odnajdzie się na stanowiskach niższego szczebla, a także może mieć problemy by podporządkować się przełożonym. Rynek pracy jest coraz bardziej świadomy takich zagrożeń, stąd też pracodawcy już na etapie rekrutacji, a także na kolejnych etapach planowania ścieżek kariery koncentrują się na diagnozowaniu potencjału pracownika, w oparciu o talenty. Szczęśliwie, coraz częściej możemy spotkać się z idę dobierania zadań do ludzi, czyli podążania za ich mocnymi stronami i dawania im możliwości ich wykorzystania.

[qode_cards_gallery expanding_side=”left” images=”545,535,532,529,526,204″]